Щеркольовата ФФ"Ястра"-14.09.2017 "Окни па тропни 3" Пролеша